Họp Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

0 M.Đ
ANTĐ Hôm qua 13-10, Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức họp lần thứ ba các thành viên Ban tổ chức và các đơn vị có liên quan phục vụ Đại hội. 
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì hội nghị.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng nội dung, kế hoạch, quy trình theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương...

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn Đảng bộ và trong CAND nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và phát triển đất nước...

Sau khi nghe Ban Tổ chức báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các đơn vị chức năng theo nhiệm vụ được giao tiếp tục kiểm tra, thực hiện tốt các công việc góp phần phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 thành công tốt đẹp.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top