Hơn một năm, Hà Nội tinh giản 297 biên chế

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Thực hiện Nghị quyết 39, hơn một năm qua, Hà Nội đã tinh giản biên chế được 5 đợt với 297 trường hợp, trong đó có 47 công chức, 184 viên chức, 66 công chức cấp xã...

ảnh 1

Hà Nội được đánh giá có nhiều sáng kiến mô hình hay trong cải cách bộ máy hành chính

Ngày 29-3, Đoàn Giám sát của Quốc hội đã làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính giai đoạn 2016-2020.

Dự buổi làm việc có Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Trưởng Đoàn công tác); Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Nội Ngọ Duy Hiểu.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, Hà Nội đã tập trung tổ chức tinh gọn, bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu quả hơn; việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực bước đầu đã đi vào ổn định, công tác tư tưởng được triển khai tốt, vận hành theo tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả” và một việc - một đầu mối xuyên suốt.

Các sở, UBND quận, huyện, thị xã sau khi được kiện toàn, đã tập trung mạnh mẽ vào triển khai thực hiện: xây dựng, hoàn thiện các quy chế làm việc; quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến năm 2020 cung cấp từ 70-80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Xác định tinh giản biên chế, đầu mối là khâu cơ bản để nâng cao hiệu quả bộ máy, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã xây dựng xong Đề án tinh giản biên chế; các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đều xác định bằng các biện pháp khác nhau giảm biên chế 10% đến năm 2021 và tuân thủ nguyên tắc chỉ tuyển dụng 50% số nghỉ hưu đúng tuổi và số đã nghỉ. Đến nay, thành phố đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ được 5 đợt với 297 trường hợp, trong đó: công chức 47 trường hợp, viên chức 184 trường hợp, công chức cấp xã 66 trường hợp.

Sau khi rà soát, đến nay thành phố đã ban hành 22 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở và tương đương, hướng dẫn mẫu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã; theo nguyên tắc sắp xếp tinh gọn, nhưng đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Ví dụ như số lượng đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2011, có 399 đơn vị, tháng 7/2016 có 402 đơn vị (tăng 0,75%), đến 31/12/2016 có 305 đơn vị (giảm 94 đơn vị, 23,5%). Theo phương án sắp xếp kiện toàn của UBND Thành phố, số đơn vị sự nghiệp sẽ tiếp tục giảm còn 280 đơn vị (giảm 119 đơn vị, 29,8% so với năm 2011)...

“Mỗi năm biên chế giáo dục y tế tăng thêm 2.000 - 3.000 người. Để thực hiện mục tiêu giảm 10% biên chế, Hà Nội tập trung chuyển đổi một số đơn vị công sang cơ chế tự chủ, công ty cổ phần”, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung đơn giản đến mức tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính thành phố.

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế của ngành mình, cấp mình. Cần nghiên cứu xây dựng chế độ đặc thù của thành phố  nhằm khuyế n khích các đối tượng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế ngoài chế độ chính sách được hưởng theo Nghi đinh số 108/2014/NĐ-CP...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top