Hơn 1.000 cán bộ chủ chốt quán triệt nghị quyết Trung ương 6

0 Thành Nam
ANTĐ Ngày 22-1, hơn 1.000 cán bộ chủ chốt của TP Hà Nội đã tham dự hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI). 
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung Nghị quyết Trung ương 6 không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của Thủ đô nói riêng mà còn góp phần quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bí thư Thành ủy yêu cầu, mỗi đồng chí còn phải nắm vững, hiểu sâu để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Cần nghiêm túc liên hệ, kiểm điểm, vận dụng những quan điểm mới của Đảng vào thực tiễn của Thủ đô nói chung, từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị nói riêng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top