Hội nghị Trung ương 7: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

0 Thành Nam
ANTD.VN - Trong ngày làm việc thứ năm Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017. 

ảnh 1

Ngày 11/5, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bước sang ngày làm việc thứ năm. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017. 

Buổi chiều, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào văn bản các dự thảo văn kiện của Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương đã tập trung thảo luận về ba đề án: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm.

Dự kiến, Hội nghị Trung ương 7 sẽ bế mạc vào ngày mai, 12/5.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top