Hội nghị lần thứ 14 BCH Trung ương Đảng khóa XI: Cho ý kiến về nhân sự khóa XII

0 Theo TTXVN

ANTĐ Ngày 12-1, trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trung ương tiếp tục thảo luận về các tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII. 

Chiều 12-1, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến sửa trực tiếp vào văn bản dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top