Học tập tư tưởng, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, Đảng viên

0 Thanh Xuân
ANTD.VN - Phong cách làm việc, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn sáng soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, sẽ giúp cán bộ, Đảng viên luôn tu dưỡng đạo đức, rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chính trị, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Sáng nay, 6/5/2020, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh- Phủ Chủ tịch đã diễn ra Hội thảo Khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh-Cuộc đời và sự nghiệp”. Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Doãn Thị Chín  đề cập tới vấn đề học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, Đảng viên.   

Trong đó, PGS.TS Doãn Thị Chín đã chỉ ra thực trạng trong hoạt động của đội ngũ Đảng viên hiện nay. Đó là, bên cạnh những Đảng viên gương mẫu, tích cực, thực tế cho thấy vẫn còn có không ít cán bộ, Đảng viên là cấp ủy viên, giữ vị trí lãnh đạo còn có những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan liêu, hống hách với nhân dân.

Nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo…Tình trạng này không những làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của nhân dân đối với Đảng mà còn làm cho kỷ cương, phép nước bị coi thường. Thực tế này vừa phản ánh phong cách làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu mới, vừa phản ánh sự yếu kém về năng lực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên.

ảnh 1

Phong cách làm việc, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn sáng soi rọi  mỗi tâm hồn con người Việt Nam

Để khắc phục những hạn chế yếu kém trong phong cách làm việc, thực  hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên hiện nay, theo PGS.TS Doãn Thị Chín, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên về tư tưởng, và phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 4 nội dung: rèn luyện tác phong làm việc quần chúng, rèn luyện tác phong làm việc tập thể-dân chủ, rèn luyện  tác phong làm việc khoa học và rèn luyện tác phong làm việc gương mẫu.

Trong đó, việc rèn luyện tác phong làm việc quần chúng được coi như nội dung quan trọng hàng đầu của phong cách làm việc của Hồ Chí Minh. Tác phong này được thể hiện bằng các hành động cụ thể như sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, quan tâm đến mọi mặt đời sống của quần chúng. Tác phong quần chúng không chỉ là tác phong cần thiết của cán bộ, Đảng viên trong quan hệ với dân mà còn là tác phong của cấp trên đối với cấp dưới, của cán bộ lãnh đạo với cán bộ, Đảng viên bình thường. Đối với người lãnh đạo cấp trên, hiểu dân và hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu dân là để hiểu cấp dưới được chính xác hơn, hiểu cấp dưới là để hiểu dân được đầy đủ hơn. Càng hiểu dân và hiểu cấp dưới, người lãnh đạo cấp trên càng hiểu chính mình và càng rút ra nhiều điều bổ ích để bổ sung cho chủ trương, chính sách đã được đề ra.

Hơn thế, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên phải đề cao và phát huy tốt vai trò gương mẫu nêu gương trước quần chúng. Người xem đây là ưu thế, sức mạnh to lớn của Đảng. Bởi theo Người 1.000 bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống. Chính vì thế, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, Đảng viên luôn có vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách, việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh đối với cán bộ, Đảng viên hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.

ảnh 2

Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh-Cuộc đời và sự nghiệp" vừa diễn ra sáng ngày 6-5 tại Khu du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

PGS.TS Doãn Thị Chín nhấn mạnh, học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, sẽ giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục đích hoạt động của mình.

Do vậy, các chính quyền, các cơ quan đơn vị cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh với việc nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời kịp thời phát hiện những việc làm tốt, các gương điển hình trong học tập làm theo tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, nhân rộng, tạo thành phong trào, thành nếp sống của mỗi cán bộ, Đảng viên, quần chúng, mỗi tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể cũng như trong toàn xã hội.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top