Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

0 Thanh Quang
ANTD.VN - Ngày 30-11, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương.

ảnh 1

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương

Chủ trì hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an) phát biểu nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2 đến 6-10-2018, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Hội nghị Trung ương diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng.

ảnh 2

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu khai mạc hội nghị 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII lần này đã thống nhất ban hành: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đây là các nghị quyết, quy định, kết luận có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị, các đồng chí chấp hành nghiêm túc quy chế học tập, tập trung cao độ, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới của Nghị quyết; thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc thêm nhận thức để vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, nhất là vận dụng để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

ảnh 3

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sau Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo yêu cầu các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt theo Kế hoạch số 101KH/ĐUCA, ngày 26-11-2018 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị số 01, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị khóa XII; tăng cường thảo luận, đối thoại trong học tập, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đảm bảo mọi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an đều được nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top