Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0 Trần Tuấn
ANTĐ Ngày 31-10, Công an tỉnh Quảng Bình đã trang trọng tổ chức phát động phong trào học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong toàn lực lượng.

Chủ đề chính của phong trào được Công an tỉnh Quảng Bình đưa ra là “Phát huy truyền thống của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, cán bộ chiến sỹ Công an Quảng Bình ra sức học tập và noi theo tấm gương Đại tướng, quyết tâm bảo vệ vững chắc ANTT, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Nội dung của phong trào là tiếp tục bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm công tác an ninh chính trị và TTATXH. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, gắn bó với nhân dân như lời của Đại tướng đã căn dặn trong những lần về thăm quê Quảng Bình.

ảnh 1
Đại diện Công an các đơn vị, địa phương ký kết
nội dung thi đua “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”


Toàn lực lượng phải gắn phong trào học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp với việc thực hiện cuộc vận động “CAND thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, phòng trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc”, “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân” và các phong trào các cuộc vận động lớn khác của ngành và địa phương bằng những nội dung cụ thể, biện pháp sáng tạo, bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, điều kiện của từng đơn vị, địa phương, bảo đảm thực hiện thường xuyên, có chiều sâu, sáng tạo và phù hợp với lực lượng Công an; tiếp tục hoàn thành xuất sắc xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tại buổi lễ phát động dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã ký kết nội dung giao ước thi đua “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top