Học tập, noi gương Anh Cả của quân đội, mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

0 Theo QĐND
ANTĐ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta không còn nữa! Đây là tổn thất to lớn không gì bù đắp được của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 
Trong những ngày qua, cùng với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng - Người Anh Cả của quân đội ta. Cuộc đời đầy gian khổ hy sinh, cống hiến vắt qua hai thế kỷ, với hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. 

Là một trong những học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất, mà còn là nhà văn hóa, nhà hoạt động chính trị, xã hội, ngoại giao có uy tín; nhà lãnh đạo tiền bối văn võ song toàn của Đảng ta. Tài năng quân sự và đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung của Đại tướng đã qua thử thách khắc nghiệt của thời gian và lịch sử đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, ngày càng chói sáng, giành trọn niềm tin yêu của Đảng, của các thế hệ bộ đội và nhân dân. 

May mắn được công tác bên cạnh Bác Hồ, Đại tướng luôn nắm vững Tư tưởng Quân sự Hồ Chí Minh, quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xây dựng quân đội ta từ buổi đầu 34 chiến sĩ, trở thành đội quân cách mạng hùng mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân làm nên Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám 1945, và sau đó là tiến hành cuộc trường chinh kháng chiến đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm l­ược. Là Tổng Tư lệnh, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “nhân dân là cội nguồn sức mạnh giữ nước” và đặc biệt quan tâm giáo dục, giác ngộ bản chất giai cấp công nhân cho quân đội, bảo đảm quân đội ta luôn trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh.

ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm, động viên tự vệ Hà Nội
bắn rơi máy bay F111 của Mỹ năm 1972. Ảnh tư liệu


Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh duy nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng đã trực tiếp chỉ huy quân đội lập nên những chiến công đầu tiên ở Phai Khắt, Nà Ngần đến Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975 toàn thắng, thống nhất đất nước. Nhưng trên tất cả những chiến công huy hoàng và tài năng quân sự đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng sáng ngời của đạo đức cách mạng với phẩm chất tiêu biểu “dĩ công vi thượng”. Đại tướng từng khẳng định: “Làm cách mạng là phải dĩ công vi thượng, nghĩa là việc dân, việc Đảng đặt lên trên hết, không nghĩ đến cá nhân. Điều tâm đắc đó đã trở thành máu thịt trong tôi”.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp luôn chấp hành mọi nhiệm vụ mà Đảng giao; tôn trọng, đề cao và tuân thủ sự lãnh đạo của tập thể Thường vụ Trung ương Đảng (về sau là Bộ Chính trị). Khi nhắc đến các chiến công, Đại tướng không bao giờ nói về công lao, dấu ấn của riêng mình, mà luôn nhắc đến vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Bác Hồ, của Quân ủy Trung ương, coi đó là nhân tố bảo đảm hàng đầu cho chiến thắng. Trong vai trò tổng chỉ huy kiêm Bí thư Đảng ủy nhiều chiến dịch quan trọng, như Chiến dịch Biên Giới 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954… được toàn quyền quyết định mọi vấn đề, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tranh thủ tối đa trí tuệ tập thể để đưa ra các quyết định lịch sử. Đại tướng luôn mang hết tâm trí, đào sâu suy nghĩ và chủ động đề xuất với tập thể lãnh đạo từng chủ trương chiến lược, khi đã được sự quyết nghị của tập thể, thì mang hết tài năng, trí tuệ; chủ động, sáng tạo tìm mọi biện pháp để chủ trương đó được thực hiện với kết quả cao nhất. Tinh thần “dĩ công vi thượng” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là tấm gương sáng trong xây dựng tổ chức đảng, xây dựng quân đội cách mạng.

Thượng tướng Trần Văn Trà từng đánh giá: “Võ Nguyên Giáp là tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy”, “là một Tổng Tư lệnh biết đau với từng vết thương của người lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến binh”. Tình thương yêu đồng chí, đồng đội là phẩm chất nổi trội xuyên suốt trong suốt cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng. Trong mọi quyết định, mệnh lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn giữ vững quan điểm cốt tử là quyết tâm giành chiến thắng, nhưng phải hạn chế thấp nhất sự hy sinh xương máu của bộ đội. Chính tinh thần kiên nhẫn và kiên quyết bảo vệ quan điểm đó càng làm cho Đại tướng xứng đáng với tên gọi Anh Cả của toàn quân.

ảnh 2
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và ghi cảm tưởng tại triển lãm mỹ thuật
“Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
 (Ảnh tư liệu)Trong những ngày này, trên mọi miền Tổ quốc, các hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp của nhân dân, không phân biệt các giai tầng, thế hệ… trong toàn xã hội đang diễn ra sâu rộng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp không chỉ là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, mà thực sự là “Đại tướng của nhân dân”, “cây đại thụ rợp bóng nhân văn” trong dòng chảy trường tồn của đất nước.

Với lòng kính trọng và ngưỡng mộ của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ dành cho Đại tướng, chúng ta phấn đấu thực hiện tốt nhất những huấn thị và mong mỏi của Đại tướng dành cho quân đội, quyết tâm xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Bản lĩnh, tác phong, phương pháp, và đạo đức Võ Nguyên Giáp là sự kết tinh của quá trình rèn luyện, tu dưỡng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Bác Hồ và tinh thần “dĩ công vi thượng” của Đại tướng, toàn quân đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó chính là việc làm thiết thực tưởng nhớ người Anh Cả của quân đội ta, của LLVT nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trong thực hiện Mười lời thề danh dự của quân nhân, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần khắc sâu lời thề thứ 9, trong quan hệ với nhân dân luôn đề cao và chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, thương yêu, kính trọng và giúp đỡ nhân dân; tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân-dân ở mọi nơi, mọi lúc. Mỗi quân nhân, từng cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tăng cường và mở rộng các hình thức kết nghĩa, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đỡ đầu các tổ chức đoàn, đội của địa phương nơi đóng quân; tùy theo điều kiện và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, chung tay, góp sức cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi các giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, đổi mới toàn diện giáo dục-đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đưa đất nước sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, yêu nước thương dân, bao dung độ lượng, đoàn kết nghĩa tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Vĩnh biệt Đại tướng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần ra sức học tập, rèn luyện, công tác, tiếp nối xứng đáng những di sản và sự nghiệp vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thượng tướng NGÔ XUÂN LỊCH
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top