Hoàn thiện khung pháp lý về báo chí và truyền thông

0 Quang Trường
(ANTĐ) - Sáng qua 15-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo về việc “Hoàn thiện khung pháp luật về báo chí và truyền thông tại Việt Nam”.

Hoàn thiện khung pháp lý về báo chí và truyền thông

(ANTĐ) - Sáng qua 15-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo về việc “Hoàn thiện khung pháp luật về báo chí và truyền thông tại Việt Nam”.

Thông báo kết quả đợt khảo sát Hoàn thiện khung pháp lý về báo chí và truyền thông, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tư pháp) Nguyễn Huy Ngát cho rằng, việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về báo chí và truyền thông tại Việt Nam là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển trong khuôn khổ pháp luật; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của các cơ quan báo chí và nhà báo.

Qua đó, hoạt động báo chí sẽ bảo đảm các nguyên tắc báo chí phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo đúng pháp luật; bổ sung những vấn đề mới chưa được quy định trong Luật Báo chí hiện hành.

Cũng tại hội thảo, ông Vũ Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã  đề cập tới những nội dung cơ bản liên quan đến việc xây dựng Luật Báo chí mới.

Trong đó, vấn đề tài chính của các cơ quan báo chí cần được nghiên cứu thấu đáo, trên nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho các cơ quan báo chí phát triển, từng bước giảm sự lệ thuộc vào ngân sách Nhà nước, tiến tới tự chủ về tài chính. Với những mô hình hoạt động báo chí mới có hiệu quả như tập đoàn báo chí, cũng cần phải được nghiên cứu và cụ thể hóa trong luật.                

Quang Trường

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top