Hỗ trợ trả lương giáo viên mầm non tại các cơ sở dân lập

0 Duy Anh
(ANTĐ) - Nhằm triển khai phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mức chi thường xuyên cho trẻ em mầm non 5 tuổi sẽ được Nhà nước từng bước nâng lên hàng năm để đạt 7,3 triệu đồng/trẻ/năm vào năm 2015.

Hỗ trợ trả lương giáo viên mầm non tại các cơ sở dân lập

(ANTĐ) - Nhằm triển khai phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mức chi thường xuyên cho trẻ em mầm non 5 tuổi sẽ được Nhà nước từng bước nâng lên hàng năm để đạt 7,3 triệu đồng/trẻ/năm vào năm 2015.

Để đạt được mục tiêu 95% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi /ngày vào năm 2015, các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu sẽ được Nhà nước tổ chức các trường, lớp mầm non công lập và bảo đảm 100% kinh phí từ ngân sách để chi thường xuyên, bố trí đủ giáo viên để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Các vùng nông thôn, Nhà nước tổ chức các trường, lớp mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động và bảo đảm từ 75% đến 80% kinh phí từ ngân sách để chi thường xuyên, phần còn lại được huy động sự đóng góp của cha mẹ trẻ. Đối với khu vực thành phố, thị xã, vùng kinh tế phát triển, Nhà nước hỗ trợ ngân sách chi thường xuyên cho trường công lập tự chủ một phần với mức độ khác nhau, phần còn lại được huy động từ đóng góp của cha mẹ trẻ.

Đối với các cơ sở dân lập, Nhà nước hỗ trợ để trả lương cho giáo viên theo thang bảng lương giáo viên mầm non và nâng lương theo định kỳ.

Duy Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top