Hỗ trợ nông dân sản xuất, chế biến rau quả, chè an toàn

0 Ngân Tuyền
(ANTĐ) - 100% diện tích rau, cây ăn quả, chè tại các vùng sản xuất an toàn tập trung đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP).

Hỗ trợ nông dân sản xuất, chế biến rau quả, chè an toàn

(ANTĐ) - 100% diện tích rau, cây ăn quả, chè tại các vùng sản xuất an toàn tập trung đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP).

100% tổng sản phẩm rau quả, chè tiêu thụ trong nước, làm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu là sản phẩm được chứng nhận và công bố sản xuất, chế biến theo quy trình sản xuất an toàn theo VIETGAP và hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn. Đó là mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 107/2008/QĐ-TTg.

Ngân Tuyền

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top