Hỗ trợ nghề cho chủ xe thô sơ 3, 4 bánh

0 Nam Anh
(ANTĐ) - Hôm qua, 4-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, chuyển đổi phương tiện cho các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông theo quy định về quản lý xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh. Theo đó, Bộ GT-VT cần hướng dẫn các địa phương thống kê, báo cáo cụ thể số lượng, chủng loại xe thuộc diện đình chỉ lưu hành cần thay thế trên địa bàn, để tổng hợp chung.

Hỗ trợ nghề cho chủ xe thô sơ 3, 4 bánh

(ANTĐ) - Hôm qua, 4-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, chuyển đổi phương tiện cho các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông theo quy định về quản lý xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3, 4 bánh. Theo đó, Bộ GT-VT cần hướng dẫn các địa phương thống kê, báo cáo cụ thể số lượng, chủng loại xe thuộc diện đình chỉ lưu hành cần thay thế trên địa bàn, để tổng hợp chung.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào số lượng xe bị đình chỉ lưu hành, cần thay thế trên địa bàn và khả năng ngân sách của địa phương, chủ động ban hành chính sách hỗ trợ, chuyển đổi nghề nghiệp, phương tiện thông qua các hình thức như hỗ trợ kinh phí đào tạo học nghề mới, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, dự tính nhu cầu và nguồn vốn để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, chuyển đổi phương tiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15-12-2008.

Nam Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top