Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp

0 D.A
ANTĐ Từ ngày 1-12-2013, người hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia các khoá học nghề  sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 
Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 3 triệu đồng/người/khóa học. Thời gian được hỗ trợ không quá 6 tháng. Đối tượng trên được hỗ trợ kinh phí để học một nghề và một lần, thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề; không hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho người lao động để tự học nghề.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top