Hồ chứa không đảm bảo không được tích nước

0 Tuyết Nhung
ANTĐ Là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị về tăng cường quản lý các hồ chứa vừa ban hành. 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng… UBND các tỉnh, thành phố nơi có hồ chứa phải phân cấp quản lý gắn với trách nhiệm cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa. Ngoài ra, phải chấn chỉnh, rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng (kể cả các dự án đã bố trí vốn), kiên quyết dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững. 

Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn; kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top