"Hồ Chí Minh toàn tập" được dịch sang tiếng Lào

0 Quang Vinh

ANTĐ Hôm qua, tại Thủ đô Vientiane, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào tổ chức Lễ triển khai Dự án “Biên dịch Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào”.

Tại buổi lễ, Phó giáo sư - Tiến sỹ Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào nhấn mạnh, Lào và Việt Nam tương đồng về văn hóa, lịch sử, điều kiện kinh tế.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng có cội nguồn từ Đảng Cộng sản Đông Dương, là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhân dân Lào giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc và hiện đang lãnh đạo Lào theo con đường chủ nghĩa xã hội. Do vậy, việc biên dịch tác phẩm “Hồ Chí Minh toàn tập” sang tiếng Lào là cần thiết để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top