HĐND TP Hà Nội tán thành vay lại hơn 1 tỷ Yên từ vốn vay ODA Nhật Bản

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của TP Hà Nội đã lồng ghép nội dung phê duyệt phương án vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản…

ảnh 1Các đại biểu HĐND bấm nút thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội

Sáng nay, 5-7, với 96 đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết tán thành (chiếm 94,12%), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội; tiếp tục cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Ngoài ra, Nghị quyết còn lồng ghép nội dung phê duyệt phương án vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu.

Cụ thể, nội dung này được quyết nghị như sau: Tổng giá trị vay lại là 1.085.574.286 Yên (tương đương khoảng 225.799 triệu VNĐ), trong đó gá trị vay lại Gói thầu số 1 là 756.414.803,5 Yên, tương đương 157.334 triệu VNĐ và Gói thầu số 3 là 329.159.482,5 Yên, tương đương 68.465 triệu VNĐ.

Tổng giá trị trả nợ, bao gồm gốc và lãi, là 1.139.288.741,79 Yên, tương đương khoảng 236.972 triệu VNĐ, thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại: 0,2%/năm/dư nợ vay lại.

Nguồn vốn trả nợ từ ngân sách Thành phố bố trí hàng năm theo kế hoạch. UBND TP cân đối nguồn vốn ngân sách Thành phố để lập kế hoạch trả nợ hàng năm bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý ngân sách và trả nợ vốn vay nước ngoài.

ảnh 2Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố 

Theo báo cáo của UBND TP, việc phát sinh chi phí thực hiện 2 gói thầu số 1 và số 3 đã được Kiểm toán nhà nước xác định là do các nguyên nhân khách quan. Việc Thành phố vay lại 50% phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để vay lại với giá trị 1.085.574.286 yên đã được Chính phủ chỉ đạo. Khoản vay lại này không làm mức dư nợ vay hàng năm của thành phố bị vượt quá quy định, đồng thời đã được Chính phủ chấp thuận không tính vào bội chi ngân sách địa phương.

Trước đó, trình bày báo cáo của UBND TP về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, 6 tháng đầu năm nay, kinh tế vĩ mô của thành phố tiếp tục ốn định; thu hút đầu tư, tổng vốn đầu tư xã hội đều tăng; thương mại và du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ…

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng tổng sản phâm trên địa bàn Hà Nội 6 tháng đầu năm theo phương pháp tính mới tăng 7,07% (theo phương pháp cũ tăng 7,78%), cao hơn mức tăng 6 tháng đầu năm 2017 (6,64%).

Về tài chính, ngân sách, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm của thành phố ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Song song với tăng nguồn thu, thành phố đã chỉ đạo điêu hành chi ngân sách đúng quy định, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ chi thưòng xuyên cũng như đột xuất.

HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát chuyên đề giải quyết khiếu nại tố cáo

ảnh 3

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Thay mặt Thường trực HĐND TP Hà Nội báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, 6 tháng đầu năm nay, HĐND TP đã tiếp tục tập trung chỉ đạo chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác của Thành phố là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Trong thời gian tới, Thường trực HĐND TP sẽ tập trung, triển khai 11 chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra. Đáng chú ý, HĐND TP sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, triển khai quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan Văn phòng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top