HĐND TP Hà Nội sẽ quyết nghị 3 nội dung cấp bách, chống trì trệ như chống dịch Covid-19

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Đầu giờ sáng nay, 15-5, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 14, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, có rất nhiều nội dung quan trọng, mang tính cấp thiết cần được thành phố quyết định ngay để triển khai kịp thời…

ảnh 1HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 14

Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP Hà Nội khai mạc sáng nay là kỳ họp không thường kỳ trong năm 2020 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung cấp bách thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, về dịch Covid-19, đến nay, chúng ta đã chiến thắng bước đầu. Nhiệm vụ lúc này là phải phát huy tinh thần “chống trì trệ như chống dịch”, Thủ đô Hà Nội càng phải gương mẫu, đi đầu, thúc đẩy duy trì phát triển kinh tế tăng trưởng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội.

ảnh 2Các đại biểu dự kỳ họp của HĐND TP Hà Nội

Theo Chủ tịch HĐND TP, với đặc thù là địa phương có số ca nhiễm Covid-19, số người bị cách ly nhiều nhất cả nước nên để phục vụ công tác phòng, chống dịch thời gian qua, Hà Nội đã huy động sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, y tế, cán bộ thôn tổ dân phố.

Trong đó, một số đối tượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch mà thành phố huy động đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 37/NQ-CP. Tuy nhiên, cũng còn một số đối tượng chưa được hưởng hỗ trợ do các lực lượng tham gia chống dịch của Hà Nội được huy động với phạm vi rộng hơn theo quy định của Trung ương. 

Vì thế, việc quy định bổ sung chế độ chi cho các đối tượng này là cần thiết để động viên, hỗ trợ kịp thời các lực lượng đã, đang và sẽ được huy động chống dịch, cũng như chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

ảnh 3Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét thông qua 5 cơ chế, chính sách liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, gồm: Quy định chính sách hỗ trợ trả kết quả cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020 ứng phó với dịch bệnh Covid-19;

Quy định cơ chế đặc thù về nguồn kinh phí thực hiện dạy học trên truyền hình; Quy định nội dung và mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Quy định nội dung và mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với sinh viên, công nhân các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hỗ trợ gia đình thuê nhà  thuộc sở hữu Nhà nước bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; 

Quy định cơ chế đặc thù hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên bị suy giảm nguồn thu, không đảm bảo tự chủ chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tinh thần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép” - vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của TP, HĐND sẽ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng ngân sách TP; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP (đợt 1) năm 2020. 

Đây là những dự án có tổng mức đầu tư lớn, mang tính chất quan trọng để xây dựng hạ tầng kinh tế, giao thông, thủy lợi, phát triển giáo dục, đào tạo, có tác động lớn đến thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh.

Do vậy, các nội dung quyết nghị về chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn lần này đều được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định của pháp luật và bảo đảm tính khả thi.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top