Hàng chục cán bộ tỉnh Điện Biên bị kỷ luật, liên quan đến tham nhũng

0 Nhã Linh

ANTĐ Hơn 30 cán bộ của tỉnh Điện Biên đã bị xử lý kỷ luật, trong đó thay mới Chủ tịch UBND Thị xã Mường Lay.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, để đảm bảo tính minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2013 đã yêu cầu kê khai tài sản của 9442 người. Số người đã kê khai là 9428 người. Số người chưa kê khai là 14 người.


ảnh 1

                                     Một dự án kinh tế tại huyện Mường Lay

 Cơ quan thanh tra đã xác nhận tại TX Mường Lay, 1 cán bộ có hành vi liên quan đến tham nhũng đã bị phát hiện và xử lý. Hành vi sai phạm cụ thể là lập hồ sơ khống hơn 46 triệu đồng; sai phạm trong sử dụng ngân sách hơn 300 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã thu hồi được về cho nhà nước gần 350 triệu đồng.

Tại huyện Mường Áng, trong 3 năm đã kiểm tra, xử lý kỷ luật 37 cán bộ công chức, viên chức vi phạm. Trong đó 10 khiển trách; 22 cảnh cáo; 1 hạ bậc lương và 4 thôi việc.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại tỉnh Điện Biên như việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thanh tra, khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, có nơi, có lúc chưa thường xuyên, nội dung thiếu chặt chẽ. UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thành lập Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh và do đó chưa có quy chế, nội quy về tiếp công dân.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn chưa sâu rộng, chất lượng còn hạn chế, còn nặng về hình thức. Ở một số đơn vị, công tác này chưa liên hệ chặt chẽ với tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, địa phương.
Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, ngành chưa nhiều, chưa chất lượng. Một số cuộc kiểm tra chưa đề cao việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ.

Kiểm tra thực tế, chất lượng, số lượng cán bộ làm công tác tiếp dân có nơi còn hạn chế cả về số lượng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện, Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh vẫn dùng Quyết định và thông báo của tỉnh Lai Châu cũ là thực hiện chưa đúng Quyết định số 858 của Thủ tướng Chính phủ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top