Hai Bộ phối hợp tăng tốc hiện đại hóa nền hành chính

0 Hà Linh

ANTD.VN - Chiều 22-8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Bộ Nội vụ đã ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với cải cách hành chính, giai đoạn 2017-2020.

 

ảnh 1

Bộ TT-TT và Bộ Nội vụ ký kết thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

Chương trình được ký kết nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT và cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 theo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và kế hoạch cải cách hành Nhà nước, giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, 2 Bộ sẽ phối hợp trong 8 nội dung cụ thể, bao gồm:

Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan Nhà nước, gồm: xây dựng thông tư về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước; thông tư quy định quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử; Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử.

Cùng chỉ đạo, hướng dẫn Sở TT-TT , Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính.

Đẩy mạnh triển khai Quyết định của Thủ tướng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phối hợp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức.

Cùng đôn đốc, kiểm tra các cơ quan Nhà nước thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính.

Cuối cùng, 2 Bộ sẽ phối hợp xây dựng đề án hiện đại hóa hành chính khối cơ quan Bộ Nội vụ giai đoạn 2018-2020.

Chương trình phối hợp này phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn cho biết, việc ban hành Chương trình giai đoạn 2017-2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về ứng dụng CNTT hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP, Nghị quyết 36a/NQ-CP và Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

"Ứng dụng CNTT là nhân tố then chốt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình triển khai các hoạt động cải cách hành chính nói chung và cải cách quy trình, thủ tục hành chính nói riêng"- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp, có kế hoạch cụ thể và đánh giá, tổng kết để Chương trình đạt hiệu quả cao.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top