Hà Nội xử lý 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật đất đai

0 Ngọc Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4677/UBND-ĐT về việc kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố.

Xét báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5147/KH&ĐT-NNS, ngày 27/8/2018, về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt hoạt động, UBND TP chỉ đạo: Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Mỗi dự án bị chấm dứt hoạt động phải được lập thành hồ sơ xử lý riêng (bao gồm đầy đủ các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục được pháp luật quy định) và phải được quản lý, lưu trữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT có trách nhiệm gửi văn bản chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đến các cơ quan có liên quan để tổ chức xử lý các thủ tục khác (nếu có) theo thẩm quyền và quy định).

ảnh 1

Hà Nội quyết liệt xử lý các dự án bỏ hoang đất, vi phạm pháp luật đất đai

Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (sử dụng đất không đúng mục đích, chậm tiến độ...) hoặc ban hành văn bản xử lý chuyên ngành (về quy hoạch, xây dựng...) cũng phải được các cơ quan quản lý nhà nước khác chủ động thực hiện theo đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đã được pháp luật chuyên ngành quy định và phải được gửi về Sở KH&ĐT để xử lý, tổng hợp, quản lý, lưu trữ chung cùng vói các dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các dự án bị chấm dứt hoạt động, bị thu hồi đất do vi phạm quy định về đất đai đều phải được công bố công khai sau khi hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối với nhóm 16 dự án đã chấm dứt hoạt động theo quy định: UBND TP giao Sở KH&ĐT công bố công khai; các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện các thủ tục xử lý khác có liên quan (nếu có) theo quy định và theo yêu cầu của UBND TP.

Đối với nhóm 4 dự án đã chấm dứt hoạt động đối với nhà đầu tư cũ; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để triển khai thực hiện dự án: Sở KH&ĐT rà soát, hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định; là đầu mối đôn đốc nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai dự án mới theo quy định; theo dõi, báo cáo đề xuất việc xử lý nếu các đơn vị này chậm triển khai.

Đối với nhóm 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động: Sở KH&ĐT hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2018. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan có trách nhiệm chủ động rà soát, kiểm tra, thực hiện thủ tục xử lý khác (nếu có) theo quy định.

Đối với nhóm 5 dự án cần tiếp tục rà soát, UBND TP giao Sở KH&ĐT chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan kiếm tra, đề xuất xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐND TP tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top