Hà Nội xem xét dự án đầu tư hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Chiều 27-11, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp Tập thể UBND Thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Tại hội nghị, tập thể UBND thành phố cho ý kiến về Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố đến năm 2025; Quyết định thay thế Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; Quyết định ban hành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021 của thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về Quyết định ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành và khai thác điểm trông giữ xe áp dụng hệ thống Iparking trên địa bàn Thành phố; Quyết định ban hành Quy định về quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2 A Cát Linh - Hà Đông; Dự án đầu tư hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề án Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top