Hà Nội xây dựng mức học phí mới trong tháng 6-2012

0 Bảo Anh
ANTĐCác trường học ở Hà Nội vừa được đề nghị báo cáo tình hình thực hiện thu chi năm 2011 để làm cơ sở xây dựng quy định mức thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trình HĐND thành phố trong kỳ họp tháng 6-2012. 
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm 2010, Hà Nội đã có tờ trình “Quy định mức thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010-2011”. Tuy nhiên tại thời điểm đó do suy thoái kinh tế, để đảm bảo an sinh xã hội, HĐND thành phố quyết định không trình đề án học phí trong năm 2010 đồng thời cho phép giữ nguyên mức thu học phí đang thực hiện. Đến nay, theo chương trình công tác của UBND thành phố, sở có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy định về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác dựa trên tình hình thu nhập thực tế.

Bên cạnh đó, đề xuất các khoản thu khác ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục, đề xuất mức thu của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn phần, các đơn vị sự nghiệp thực hiện mô hình dịch vụ chất lượng cao...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top