Hà Nội: Thời gian cụ thể chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội 2 tháng 4 và 5 tại nhà qua bưu điện hoặc tài khoản cá nhân

0 Ngọc Khánh
ANTD.VN - Ngày 3/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1123/UBND-KGVX, yêu cầu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố, Bưu điện thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

ảnh 1

Người dân sẽ được nhận lượng hưu 2 tháng 4,5 tại nhà để phòng Covid-19

Theo đó, để bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng an toàn, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020. Hình thức chi trả: Tổ chức chi lương hưu và trợ cấp BHXH 2 tháng (tháng 4 và 5/2020) vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà.

Thời gian chi trả: Chi trả tiền một lần, từ ngày 16/4 đến 10/5/2020, Bưu điện thành phố phối hợp với BHXH thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả đảm bảo an toàn đến người hưởng; Chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 07/4 đến 10/4/2020.

UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Phối hợp với Bưu điện thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ Bưu điện thành phố thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng lịch chi trả. Phối hợp với ngân hàng, cơ quan bưu điện, BHXH các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Phối hợp với cơ quan bưu điện, cơ quan BHXH xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly lập trung, cách ly tại nhà để phòng, chống dịch.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh BHXH thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top