Hà Nội: Tạo điều kiện giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn hòa nhập cộng đồng

0 Đông Hưng
ANTD.VN - Trong nội dung Công văn số 3412/UBND-NC vừa ban hành, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 920/CĐ-TTg, ngày 19/7/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. UBND Thành phố giao Công an Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định pháp luật.

ảnh 1

Nhiều phạm nhân rơi nước mắt khi biết mình được giảm án, tha tù trước thời hạn (Ảnh minh họa)

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội, các đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội, các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top