Hà Nội tạm dừng mua sắm ô tô công nhập khẩu

0 Chính Trung
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu UBND các quận, huyện cùng các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp, từ ngày 30-11-2010, tạm dừng việc mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc để trang bị cho các chức danh có tiêu chuẩn và xe phục vụ công tác tại các cơ quan Nhà nước; đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP.

Hà Nội tạm dừng mua sắm ô tô công nhập khẩu

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu UBND các quận, huyện cùng các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp, từ ngày 30-11-2010, tạm dừng việc mua sắm xe ô tô công có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc để trang bị cho các chức danh có tiêu chuẩn và xe phục vụ công tác tại các cơ quan Nhà nước; đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP.

Tuy vậy, thành phố cũng loại trừ các trường hợp mua xe theo các điều khoản quy định cụ thể tại các hiệp định hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với dự án vay nợ, viện trợ nước ngoài; xe ô tô đặc thù chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng; xe chuyên dùng khác mà hiện tại trong nước chưa sản xuất được và trường hợp đã ký kết hợp đồng nhập khẩu, mua sắm trước ngày 30-11-2010.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top