Hà Nội tái cơ cấu 6 doanh nghiệp Nhà nước

0 Ngọc Khánh
ANTĐ UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo thông qua Đề án tái cơ cấu 6 doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. 
Cụ thể, 6 đơn vị (Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Công ty TNHH một thành viên Hanel, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Việt Hà) sẽ phải tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần rà soát lại mục tiêu tái cơ cấu, ngành nghề kinh doanh chính, chiến lược sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý các đơn vị trực thuộc và thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top