Hà Nội sẽ có 24 nhà máy nước

0 Ngọc Khánh
ANTĐ Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị trung tâm đạt 100% (một số khu vực phát triển mới thành lập từ huyện tỷ lệ đạt 95 - 100%); các đô thị vệ tinh đạt 90 - 95%; đô thị sinh thái đạt 85 - 90%. 
Hà Nội sẽ có 24 nhà máy nước mặt và nước ngầm, trong đó có 3 nhà máy nước mặt là Nhà máy nước Sông Đà; nhà máy nước Sông Hồng; nhà máy nước Sông Đuống (phần cấp cho Hà Nội) với tổng công suất đến năm 2020 là 1.140.000 m3/ngày đêm. Trong 21 nhà máy nước ngầm, có 11 nhà máy trong khu trung tâm (8 quận nội thành cũ). Tổng công suất các nhà máy nước ngầm đến năm 2020 là 623.500 m3/ngày đêm. Một số nguồn nước ngầm phía Nam Hà Nội có chất lượng xấu sẽ giảm dần công suất khai thác và ngừng hoạt động vào năm 2020.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top