Hà Nội sáp nhập 3 quỹ đầu tư thành một đơn vị

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, ba quỹ đầu tư được sáp nhập lại thành một đơn vị do UBND TP Hà Nội quản lý sẽ giảm bớt các đầu mối, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc.

ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội

Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội (tên viết tắt HNIF) được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội, Quỹ Phát triển đất TP Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở TNMT). Hội đồng quản lý quỹ gồm 5 thành viên, Chủ tịch là Phó Chủ tịch UBND TP kiêm nhiệm. Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đổi kế toán, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý toàn diện của UBND TP Hà Nội...

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng trao quyết định bổ nhiệm 9 thành viên Ban Giám đốc quỹ. Bà Chu Nguyên Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.

Chúc mừng 9 đồng chí được lãnh đạo TP tin tưởng trao trách nhiệm quản lý quỹ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết đây là một trong nhiều phần việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả công việc. Chủ tịch UBND TP đề nghị, Ban Giám đốc Quỹ cần hoàn thiện, rà soát xây dựng bộ máy tổ chức của Quỹ; xây dựng kết cấu phòng ban trên tinh thần giảm đầu mối; chú trọng công tác hầu cần, chỗ ở.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhắc nhở cần rà soát lại toàn bộ nội dung công việc các quỹ, các chương trình công tác 2017, để sau khi hoàn thiện bộ máy, công việc được triển khai nối tiếp, không bị gián đoạn; công tác tiếp nhận bàn giao cần đảm bảo ổn định, không xáo trộn, xắp xếp các phòng ban hợp lý...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top