Hà Nội: Phải xin lỗi công dân bằng văn bản nếu phân loại, xử lý đơn thư sai

0 Phương Mai
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư theo đúng quy định; có văn bản xin lỗi công dân đối với trường hợp phân loại, xử lý đơn thư sai.

Ngày 8/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 4805/UBND-NC về việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC).

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã chấm dứt triệt để việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Việc xét duyệt, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo của thành phố hàng năm cần có thẩm định, xem xét sát với yêu cầu thực tế và năng lực thực hiện của đơn vị; tránh lãng phí. Quá trình thực hiện cần được theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện của các đơn vị thực hiện, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Bên cạnh đó, cần rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư theo đúng quy định; có văn bản xin lỗi công dân đối với trường hợp phân loại, xử lý đơn thư sai.

ảnh 1

Thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo trước

Phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: Bố trí địa điểm tiếp dân, phân công tiếp dân, công khai lịch tiếp dân, quản lý sổ sách, phân loại hồ sơ, quy trình theo dõi và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo...

Thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo trước; đặc biệt, cần kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn thư; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị theo danh mục thủ tục hành chính do các đơn vị đã đăng ký.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top