Hà Nội phải xem xét thật kỹ việc chuyển đổi đất nông nghiệp

0  Anh Thư
(ANTĐ Đó là lưu ý quan trọng nhất của Bộ TN&MT về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của TP Hà Nội. Trong khoảng thời gian này Hà Nội dự kiến chuyển tới 6.817ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Hà Nội phải xem xét thật kỹ việc chuyển đổi đất nông nghiệp

(ANTĐ - Đó là lưu ý quan trọng nhất của Bộ TN&MT về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của TP Hà Nội. Trong khoảng thời gian này Hà Nội dự kiến chuyển tới 6.817ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Bộ TN&MT cũng yêu cầu Hà Nội đánh giá cụ thể việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm trước (2001-2005) đối với từng loại đất: đô thị, công nghiệp, đất sử dụng cho các dự án di dân tái định cư; đặc biệt phải rà soát danh mục các công trình có sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 2006-2010 cho khớp với  việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trên địa bàn các quận, huyện.

Theo Báo cáo của TP Hà Nội, trong kỳ kế hoạch 2001-2005, việc sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại Hà Nội vượt chỉ tiêu cao nhất (125,6%); tiếp đến là đất trụ sở cơ quan (vượt 94,38%); tiếp đến là đất ở đô thị (vượt 62,8%).

Giai đoạn 2006-2010, ngoài việc chuyển mạnh đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, Hà Nội dự kiến đẩy mạnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ở các huyện ngoại thành. 

 Anh Thư

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top