Hà Nội: Nhân sự đại hội đảng sẽ gắn với triển khai mô hình chính quyền đô thị

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, một nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2020 là tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự Đại hội...

ảnh 1Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

Chiều nay, 8-1, phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tóm lược lại những kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 - năm “nước rút” thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Nổi bật nhất là việc thành phố đã hoàn thiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 97 về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. 

Trong năm 2019, thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đến nay, đã thực hiện giảm 59 đầu mối tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy. Cùng đó, triển khai thận trọng việc kiện toàn thôn, tổ dân phố gắn với Đề án số 21 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách...

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp được nâng lên.

Tất cả đã góp phần giúp thành phố hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá.

ảnh 2Toàn cảnh hội nghị Thành ủy chiều 8-1

Dù vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ năm 2019 mà thành phố cần khắc phục... 

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đây là năm mở đầu thập kỷ mới, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Cụ thể, cần quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phải xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình thực tiễn địa phương; phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, tránh để phát sinh thành điểm nóng.

Về nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 35, Kế hoạch số 155 của Thành ủy liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2020, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc chống phá trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp.

“Đặc biệt, phải chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đúng quy định, gắn việc chuẩn bị đại hội với công tác chuẩn bị triển khai Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố...” – người đứng đầu Đảng bộ thành phố lưu ý.

Nhiệm vụ rất quan trọng nữa được đồng chí Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh là toàn thành phố phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội năm 2020, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô những giai đoạn tiếp theo.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành của thành phố quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; chăm lo thật tốt đời sống nhân dân.

Đồng thời, cần tăng cường quản lý lễ hội; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, cháy, nổ trong dịp Tết; chuẩn bị nguồn cung thực phẩm dồi dào phục vụ nhu cầu của nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, đẩy giá, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; phân công các lực lượng chức năng trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết công việc đột xuất…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top