Hà Nội nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp

0 Minh Trí
ANTD.VN - Chiều 23-10, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết: Trong 9 tháng năm 2018, các đoàn kiểm tra thành phố đã kiểm tra cải cách hành chính tại 23 đơn vị; kiểm tra công vụ đột xuất tại 33 đơn vị và kiểm tra công vụ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại 9 đơn vị. 

UBND thành phố đã sửa đổi, bổ sung 18 thủ tục hành chính và bãi bỏ 190 thủ tục hành chính. Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính thuộc thành phố (không bao gồm các đơn vị hiệp quản) là 1.922 thủ tục hành chính.

Báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho thấy, từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, hỗ trợ đầu tư. Cùng với đó, Hà Nội chú trọng nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thành phố.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cũng cho biết, trong những tháng cuối năm 2018, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Thành phố cũng xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top