Hà Nội kết nạp 13.185 đảng viên mới

0 Thành Nam

ANTĐ Theo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ TP Hà Nội, năm qua, Thành ủy tiếp tục làm tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ được chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả. 

Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo yêu cầu. Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện việc luân chuyển, điều động 37 cán bộ; các cấp ủy trực thuộc cũng tiến hành công tác này đi vào nền nếp, đạt kết quả tốt... Đáng chú ý, năm qua, toàn Đảng bộ TP đã thành lập mới 187 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thành lập mới 4 đảng bộ; kết nạp 13.185 đảng viên mới, tăng 3.185 đảng viên so với chỉ tiêu kế hoạch.

Cũng trong năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố đã tiến hành kiểm tra 261 đảng viên và 89 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 23 đảng viên và 5 tổ chức đảng, kết luận 23/23 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 12 trường hợp. Ngoài ra, có 53/59 tổ chức đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng…

Bên cạnh những kết quả đó, Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá, nội dung và phương pháp thực hiện công tác tư tưởng của thành phố có lúc còn nặng về hình thức, thiếu chiều sâu. Phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống chưa đổi mới mạnh mẽ. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa và doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn hạn chế. Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên ở một số nơi còn yếu nên chưa kịp thời phát hiện giải quyết các vi phạm. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi còn chậm, không dứt điểm, dẫn đến việc giải quyết chưa triệt để, hiệu quả, tác dụng kiểm tra bị hạn chế...

Từ thực tế đó, năm 2015, Đảng bộ TP Hà Nội xác định sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiên quyết khắc phục những yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top