Hà Nội đổi mới công tác bổ nhiệm và quản lý cán bộ

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Qua công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên…

ảnh 1Các đại biểu thông qua chương trình hội nghị

Tại hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội sáng nay, 1-10, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, 9 tháng đầu năm nay, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Trong đó, công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới và có chuyển biến tích cực, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 159 đồng chí.

Về công tác kiểm tra, giám sát, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội chính là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức hội nghị quán triệt Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Qua kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên (khiển trách 402, cảnh cáo 75, cách chức 5, khai trừ 63 trường hợp). 

ảnh 2

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trình bày Dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Dự thảo Quy định này được thiết kế theo định hướng thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ; xác định rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy đảng, của tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ, góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực, cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ.

Trong đó, Quy định này gắn khâu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử với các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, góp phần đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc đổi mới công tác cán bộ; quy định chi tiết về trách nhiệm trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; về điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (quy hoạch, tuổi bổ nhiệm và thời gian bổ nhiệm…).

Điểm mới đáng chú ý nữa của dự thảo là thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, bao gồm cả chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (trước đây do Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt); giao quyền quyết định phê duyệt quy hoạch cấp ủy cho Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy (trước đây do Ban Tổ chức Thành ủy phê duyệt).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top