Triển khai Nghị định số 01 của Chính phủ ngày 6-8-2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an:

Hà Nội: Đến năm 2020, lực lượng Công an chính quy triển khai về 100% các xã

0 Châu Anh
ANTD.VN - Ngày 30-8, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị thảo luận thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn TP Hà Nội. Lãnh đạo các Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ, Sở Tài chính Hà Nội dự hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.  

Đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, ngày 15-3-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ngày 6-8-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, CATP Hà Nội đã tập trung xây dựng Đề án 03 bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn TP Hà Nội. Đề án 03 sẽ được thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2020, trước mắt tăng cường Công an chính quy về các xã trọng điểm phức tạp về ANTT theo đúng tinh thần Nghị quyết 22. CATP Hà Nội đang có các mô hình Công an xã bán chính quy trong đó Trưởng Công an xã là công chức cấp xã; Trưởng Công an là Công an chính quy; Trưởng, Phó, thường trực là lực lượng Công an chính quy; Đồn Công an tại các huyện…

ảnh 1Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

“Thực hiện Đề án 03, trước mắt CATP mời các đồng chí ở cơ sở thuộc diện triển khai giai đoạn 1 để các đồng chí nắm được tinh thần, nội dung cơ bản của Đề án, đồng thời lắng nghe ý kiến của cấp cơ sở về khó khăn vướng mắc khi triển khai” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu ý kiến.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã trình bày khái quát những nội dung cơ bản của Đề án 03. Theo đó, Đề án đã đưa ra cơ sở pháp lý, tính cần thiết bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, các văn bản quy định của pháp luật, Bộ Công an như Luật CAND, Luật Thủ đô, Pháp lệnh Công an xã…

Đề án 03 đã đánh giá kỹ thực trạng bố trí lực lượng Công an đảm bảo ANTT tại các xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội; dự kiến mô hình, phương án triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Theo đó, mô hình triển khai sẽ tổ chức lực lượng Công an chính quy ở xã, thị trấn gồm Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực là Công an chính quy. Các chức danh còn lại là lực lượng không chuyên trách (một số xã trọng điểm, phức tạp về ANTT có thể bố trí thêm công an viên tại thôn, xóm là Công an chính quy).

Sự đồng thuận cao

Tại hội nghị, chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ đã báo cáo tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của Đề án số 03. Tháng 10-2016, CATP đã bố trí Trưởng Công an xã là Công an chính quy tại 13 xã thuộc 9 Công an huyện. Đến nay, CATP đã triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, với 10 CBCS.

Sau 2 năm bố trí Trưởng Công an xã là Công an chính quy, các Trưởng Công an xã đã đẩy mạnh và làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy - UBND xã triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề đảm bảo ANCT, TTATXH; chủ động tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, quản lý tốt số người nghiện ma túy, số trong diện giáo dục tại xã, thị trấn. Công tác quản lý đăng ký nhân hộ khẩu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật…

ảnh 2

Lực lượng Công an chính quy được bố trí thí điểm về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã góp phần hiệu quả vào công tác giữ gìn ANCT, TTATXH tại các xã trọng điểm phức tạp về ANTT

Hội thảo đã ghi nhận 15 ý kiến của lãnh đạo UBND các huyện, thị xã đã triển khai thí điểm bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong giai đoạn từ tháng 10-2016 đến nay; nêu bật những thuận lợi, khó khăn của việc thí điểm và tính cấp thiết cần phải bố trí lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh tại cấp xã, thị trấn.  

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nêu rõ, các ý kiến đóng góp rất xác đáng, đã góp phần nâng cao nhận thức, phương thức tiếp cận, cách thức triển khai thực hiện lộ trình triển khai thực hiện.

Các ý kiến đã đánh giá cao chủ trương này trong bối cảnh tình hình đảm bảo ANQG, TTATXH đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nói chung, cấp ủy chính quyền, các tầng lớp nhân dân Thủ đô nói riêng. Giám đốc CATP đề nghị các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị xã sau hội nghị này báo cáo, trao đổi lại với Bí thư, Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, quán triệt triển khai thực hiện theo đúng lộ trình Đề án phù hợp với địa phương mình.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu Trưởng Công an các huyện, thị xã cũng cần quán triệt trong cấp ủy chỉ huy và CBCS để tham mưu kịp thời cho Thường vụ Huyện ủy, UBND và các cấp các ngành để triển khai; cần có Nghị quyết chính thức về vấn đề này nhằm có cơ sở pháp lý ở địa phương để thực hiện. Những vướng mắc về phía Công an thuộc thẩm quyền của CATP, CATP sẽ có biện pháp tháo gỡ ngay.

“CATP sẽ căn cứ vào quá trình chuyển biến của tình hình và sự sắp xếp của cấp ủy chính quyền địa phương, bố trí được đến đâu sẽ triển khai lực lượng Công an chính quy đến đó, dứt điểm đến năm 2020 sẽ bố trí 100% lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn” - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

ảnh 3

Đại tá Bùi Quang Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ:

CATP Hà Nội đã rất chủ động xây dựng Đề án đưa lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã tại các xã, thị trấn. Việc bố trí Công an chính quy tại các xã chưa được xác định trọng điểm, phức tạp về ANTT được thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã, không có gì khó khăn. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ không thuộc diện trọng điểm phức tạp về ANTT. Việc bố trí Công an xã tại các xã này là hoàn toàn phù hợp. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách cần tiếp tục hỗ trợ cho lực lượng Công an chính quy trong công tác đảm bảo ANTT.

ảnh 4

Ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh:

Chủ trương bố trí Công an chính quy tại các xã là đúng đắn và cấp thiết. Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn huyện nhanh, hướng tới phát triển thành quận. Thường trực Huyện ủy đã họp thống nhất cao với Đề án của CATP theo lộ trình đề ra. Chính quyền địa phương sẽ có phương án bố trí công tác  đối với các đồng chí Trưởng, Phó Công an xã; đồng thời sẽ có phương án bố trí trụ sở làm việc, đề xuất HĐND tăng chế độ để các đồng chí Công an xã bán chuyên trách yên tâm công tác.

ảnh 5

Bà Vi Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn:

Trong thời gian qua, lực lượng Công an các xã (bán chuyên trách) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng cũng còn có một số hạn chế nhất định nhất là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó với tính chất đặc điểm địa bàn, các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi thấy rất cần thiết phải bố trí lực lượng Công an chính quy để đảm nhiệm chức danh Công an xã thay thế cho lực lượng bán chuyên trách.

Để triển khai Đề án, Huyện đã chỉ đạo các xã bố trí phòng làm việc tại trụ sở UBND cho lực lượng Công an chính quy. Bên cạnh đó đã tính toán trang bị, hỗ trợ thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình làm việc. Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã  giao cho 3 xã lựa chọn địa điểm bố trí xây dựng trụ sở độc lập cho lực lượng Công an chính quy với diện tích từ 1.000-1.500m2.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top