Hà Nội: Đề xuất danh mục thu hồi đất của 2.142 dự án

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Chiều 3-12, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP quyết nghị thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 8.051,01 ha.

ảnh 1Đến 30-9-2019, Hà Nội mới thu hồi được đất của 56% dự án trong danh mục

Chiều nay, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội đã nghe Tờ trình của UBND TP về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP Hà Nội.

Theo Tờ trình do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trình bày, năm 2018, trên địa bàn thành phố có 2.294 công trình, dự án trong danh mục phải thu hồi đất; 594 công trình, dự án trong danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Đến ngày 30-9-2019, thành phố đã thu hồi đất của 1.294 dự án với diện tích 4.197,51 ha, đạt 56%.

UBND TP Hà Nội nêu rõ, kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích đất thời gian qua còn chậm, chưa hoàn thành mục tiêu đề ra, có nguyên nhân cả khách quan và chủ quan.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất, tính pháp lý của hồ sơ dự án đầu tư, Sở TN&MT Hà Nội chủ trì, cùng phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các Sở, ngành đã tổng hợp Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020 và Danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Tại kỳ họp này, UBND TP Hà Nội trình HĐND TP quyết nghị thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích là 8.051,01 ha (trong đó số dự án thu hồi đất năm 2019 chuyển tiếp sang Danh mục thu hồi đất năm 2020 là 1.577 dự án, với diện tích 5.355,22 ha).

Cùng đó, UBND TP trình HĐND TP Hà Nội quyết nghị thông qua danh mục 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 358,84 ha.

“Trong năm thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND TP, trình HĐND TP xem xét vào kỳ họp trong năm” – tờ trình của UBND TP Hà Nội nêu thêm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top