Hà Nội: Để dự án "treo" kéo dài, Chủ tịch UBND cấp xã, huyện phải chịu trách nhiệm

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Để khắc phục tình trạng các dự án chậm tiến độ tại Hà Nội, hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa dự án vào sử dụng thì thành phố sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị trực tuyến giữa UBND TP với các quận huyện chiều 28-9, Sở TN&MT Hà Nội cho biết, sau 1 năm thực hiện kế hoạch 122 của UBND TP về việc "tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp", tình hình vi phạm về đất đai của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều.

Tình trạng lấn chiếm, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích, lãng phí, cho thuê lại đất sai quy định vẫn còn xảy ra một số địa phương.

Từ năm 2017 đến nay, Sở TN&MT đã lập hồ sơ, trình UBND TP quyết định thu hồi 109.358 m2 đất vi phạm; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thành phố thu hồi 12 dự án với tổng diện tích 2.868.112 m2 đất...

Cơ sở thiếu quyết liệt

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở TN&MT đã thành lập 3 Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra tại 30 UBND quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn. Đến ngày 27/9/2018, các đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại 104/584 đơn vị.

Kết quả thanh tra, bước đầu tại UBND các phường, xã, thị trấn cho thấy, phần lớn UBND các xã, phường, thị trấn báo cáo số liệu chưa phản đúng và đầy đủ thực tế các vi phạm về đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công.

Diện tích xây dựng vi phạm trong báo cáo thường thấp hơn thực tế; nhiều diện tích đất vi phạm chưa được thống kê báo cáo theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Nhiều trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp vi phạm nhưng thuộc các dự án đã có thông báo thu hồi đất, hiện đang triển khai công tác điều tra, kiểm đếm và lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng vẫn được thống kê và kiến nghị xử lý.

Đặc biệt, các phường, xã, thị trấn còn lúng túng trong việc đề xuất biện pháp xử lý hợp thức một số trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 1/7/2014, đến nay phù hợp với quy hoạch đất ở, dẫn đến số lượng vi phạm còn nhiều mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm theo quy định…

 

ảnh 2

Dự án chậm tiến độ sau khi gia hạn không hoàn thành sẽ bị thu hồi mà không được bồi thường

Chậm tiến độ vẫn phải nộp tiền thuê đất

Chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Sở TN&MT Hà Nội cho rằng, một số địa phương còn xem nhẹ hoặc không giám sát, đôn đốc việc chấp hành pháp luật đất đai và triển khai thực hiện của các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; coi đó là việc của UBND TP và các sở, ban, ngành nên khi được yêu cầu tổng hợp số liệu còn lúng túng dẫn đến kết quả báo cáo chưa chính xác.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra đối với từng dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật để kết luận chặt chẽ, đúng quy định, quy trình của pháp luật.

Với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai, chủ đầu tư phải nộp ngân sách tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ dự án; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa dự án vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Sở cũng đề nghị UBND cấp huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi pham; kiên quyết không để xảy ra các vi phạm mới; địa phương nào để xảy ra vi phạm thì Chủ tịch UBND cấp xã và Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND TP…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top