Hà Nội: Đa số công trình chịu được động đất cấp 7

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn kháng chấn động đất đối với công trình xây dựng.

Hà Nội: Đa số công trình chịu được động đất cấp 7

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn kháng chấn động đất đối với công trình xây dựng.

Theo đó, các công trình xây dựng tại các địa phương, trước khi TCXDVN 375:2006 “Thiết kế công trình chịu động đất” có hiệu lực, đều không được quan tâm tới thiết kế kháng chấn. Chỉ có ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, công tác thiết kế kháng chấn được thực hiện tốt.

Riêng các công trình được xây dựng ở Hà Nội hầu hết đều được thiết kế kháng chấn chịu động đất cấp 7. Đặc biệt, do hạn chế về năng lực nên vẫn còn tồn tại một số công trình giao thông do các tổ chức tư vấn trong nước thiết kế chưa xem xét tới khả năng kháng chấn.

Các công trình thủy lợi nói chung và các công trình hồ chứa của nhà máy thủy điện nói riêng cũng có tình trạng tương tự, ngoại trừ các công trình được thiết kế từ năm 2000 đến nay. Bộ Xây dựng đã đề nghị chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng tiến hành kiểm tra khả năng chịu lực của công trình để có biện pháp gia cường nhằm hạn chế các thiệt hại do động đất gây ra.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top