Hà Nội công bố bộ thủ tục hành chính trước ngày 30-8

0 C.Trung
(ANTĐ) - Ngày 17-8, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu khẩn trương công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) cấp sở và bộ TTHC cấp huyện, cấp xã. UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ danh mục thủ tục của các bộ, ngành Trung ương đã được công bố trước ngày 15-8-2009 để thống kê đầy đủ về số lượng, đúng về tên gọi của từng TTHC, trước khi trình UBND TP ký quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trước ngày 20-8-2009.

Hà Nội công bố bộ thủ tục hành chính trước ngày 30-8

(ANTĐ) - Ngày 17-8, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu khẩn trương công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) cấp sở và bộ TTHC cấp huyện, cấp xã. UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ danh mục thủ tục của các bộ, ngành Trung ương đã được công bố trước ngày 15-8-2009 để thống kê đầy đủ về số lượng, đúng về tên gọi của từng TTHC, trước khi trình UBND TP ký quyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trước ngày 20-8-2009.

Người dân mong đợi thủ tục hành chính được công khai và giản tiện hơn
UBND TP yêu cầu Giám đốc các sở, ngành rà soát, thẩm định về tính pháp lý và thực tiễn áp dụng của từng TTHC thuộc lĩnh vực chuyên môn, báo cáo trước ngày 20-8-2009. UBND TP cũng giao Tổ công tác Đề án 30 TP trên cơ sở bộ TTHC của các bộ, ngành, đã được công bố, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống kê và thẩm định bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã còn thiếu, trình Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định công bố trước ngày 30-8-2009.

C.Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top