Hà Nội: Cấm tuyệt đối việc lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để thu tiền trường

0 Ngọc Khánh
ANTD.VN - Thành phố Hà Nội cấm tuyệt đối việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3464/UBND-KGVX về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018-2019.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, UBND các quận, huyện, thị xã ưu tiên các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục, đảm bảo chi thường xuyên: Tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các hoạt động giảng dạy, học tập cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định.

Cần rà soát các văn bản quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành, công khai minh bạch các khoản thu chi tài chính theo đúng quy định.

Đặc biệt, thành phố tuyệt đối cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cùng đó, phải tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top