Hà Nội: Ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2008 của thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng

(ANTĐ) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2008 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu, công tác phòng, chống tham nhũng cần gắn với cải cách hành chính phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội.

Đặc biệt, đấu tranh chống tham nhũng luôn gắn với đấu tranh chống các tệ quan liêu, lãng phí. Phải xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi cán bộ có hành vi tham nhũng ngay từ cơ sở.

UBND TP sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, nhất là các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý tài chính, quản lý đất đai, thuế, xuất nhập khẩu, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh, cấp “sổ đỏ”... UBND TP cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ngành đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Nơi nào để xảy ra tham nhũng, lãng phí thì người đứng đầu và bí thư, cấp ủy phải chịu trách nhiệm.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top