Hà Nội: 22 đơn vị bị phê bình vì chậm báo cáo giám sát đầu tư 2019

0 Phú Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội phê bình 22 cơ quan, đơn vị không gửi hoặc chậm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cán bộ liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1628/UBND-KT yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các tổng công ty, công ty, đơn vị thuộc thành phố nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo hoạt động đầu tư đúng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị vào quý I hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý. Phân công cụ thể bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá chương trình, dự án đầu tư và theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư.

Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công/Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành/Cơ quan chủ quản/Chủ đầu tư/Người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đầu tư đến khi kết thúc, quản lý, khai thác, vận hành dự án theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư.

Thực hiện nghiêm chế độ và thời gian báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm và các báo cáo định kỳ, báo cáo trước khi khởi công dự án, báo cáo trước khi điều chỉnh dự án... theo quy định.

Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin của dự án đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá các dự án vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn).

Đáng chú ý, UBND TP phê bình 22 cơ quan, đơn vị không gửi hoặc chậm báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cán bộ liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm gồm: UBND các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông; UBND các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thanh Oai, Ứng Hoà, Thanh Trì.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải, Ban Dân tộc Thành phố, Sở Tài chính, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước HN, Tổng công tỵ Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top