Gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh khối D

0 ANTĐ (Dapandethi2011)
(ANTĐ) - Mời bạn đọc xem lời giải gợi ý môn tiếng Anh khối D, kỳ thi đại học năm 2011.
Kết thúc môn thi tiếng Anh sáng nay, các thí sinh khối D ra về với tâm trạng phấn khởi tươi vui vì dù đề dài nhưng vừa tầm, có cơ hội để gỡ điểm cao.

* Đề thi môn tiếng Anh khối D

Lời giải gợi ý

+ Mã đề 284:

1a 2c 3b 4c 5d 6d 7b 8b 9a 10c 11a 12d 13a 14d 15b 16c 17d 18a 19c 20c 21b 22b 23d 24b 25a 26c 27a 28c 29d 30b 31c 32a 33d 34d 35a 36a 37c 38b 39a 40b 41c 42c 43a 44d 45c 46a 47c 48b 49b 50d 51b 52c 53d 54b 55b 56c 57a 58a 59b 60a 61d 62a 63b 64a 65c 66a 67c 68d 69d 70b 71d 72c 73a 74d 75a 76b 77a 78c 79a 80d

+ Mã đề 751: 
1B-2C-3C-4A-5D-6A-7A-8B-9B-10A
11D-12A-13D-14C-15D-16D-17C-18C-19A-20D
21B-22D-23A-24B-25C-26B-27B-28A-29B-30D
31B-32D-33B-34A-35A-36C-37C-38A-39C-40B
41D-42D-43D-44B-45A-46C-47C-48C-49B-50C
51A-52B-53A-54B-55D-56A-57C-58B-59A-60D
61B-62D-63C-64A-65B-66A-67A-68D-69A-70D
71B-72D-73B-74B-75D-76D-77C-78C-79A-80B.

+ Mã đề 942: 
1B-2A-3D-4B-5C-6C-7D-8C-9C-10C
11A-12B-13A-14C-15D-16D-17B-18A-19D-20A
21B-22A-23B-24C-25C-26C-27D-28A-29A-30C
31B-32D-33B-34C-35C-36D-37D-38A-39D-40C
41B-42A-43D-44D-45D-46C-47A-48B-49C-50D
51A-52A-53C-54D-55B-56C-57D-58D-59D-60A
61C-62B-63A-64A-65D-66A-67C-68B-69C-70B
71B-72D-73C-74B-75D-76C-77C-78C-79A-80B.

+ Mã đề 751

1B-2C-3C-4A-5D-6A-7A-8B-9B-10A

11D-12A-13D-14C-15D-16D-17C-18C-19A-20D

21B-22D-23A-24B-25C-26B-27B-28A-29B-30D

31B-32D-33B-34A-35A-36C-37C-38A-39C-40B

41D-42D-43D-44B-45A-46C-47C-48C-49B-50C

51A-52B-53A-54B-55D-56A-57C-58B-59A-60D

61B-62D-63C-64A-65B-66A-67A-68D-69A-70D

71B-72D-73B-74B-75D-76D-77C-78C-79A-80B

Lời giải chỉ có tính chất tham khảo.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top