Giúp người dân thêm vốn pháp luật để tự bảo vệ mình

0 Công hùng
(ANTĐ) - Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/TTLT về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Thông tư, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã tăng lên, chất lượng vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý và luật sư cộng tác viên thực hiện tại các cơ quan tiến hành tố tụng được bảo đảm. Các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cơ bản đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình.
ảnh 1
Tư vấn pháp lý miễn phí cho người nghèo
Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên toàn quốc được thực hiện tốt, tăng cường được mối quan hệ phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các ngành, các cấp, góp phần giúp các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế oan sai, giảm bớt kháng cáo, kháng nghị, tăng cường pháp chế và mang lại những tác động tích cực trong quá trình thực hiện cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.
Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp của Thông tư số 10, kế hoạch hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2011, các cơ quan liên ngành Trung ương cần tập trung vào 3 mục tiêu lớn: nâng cao nhận thức của người được trợ giúp pháp lý về quyền và nghĩa vụ của họ trong trợ giúp pháp lý; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng hoạt động và kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động.         

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top