Giữ nguyên biên chế giao năm 2013

0 Phương Mai
ANTĐ UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình đề nghị phê duyệt tổng biên chế năm 2014 của TP Hà Nội. Theo đó, UBND TP thông qua và phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị năm 2014 là 9.293 biên chế (giữ nguyên số giao năm 2013). 
Trong đó, khối sở, ngành và tương đương chiếm 5.478 biên chế, tăng 1.206 biên chế so năm 2013, do tiếp nhận 1.206 biên chế từ lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã về Sở Xây dựng quản lý. Ngược lại, khối quận, huyện, thị xã có 3.807 biên chế, giảm 1.206 biên chế do điều chuyển thanh tra xây dựng. Ngoài ra, TP dự phòng 8 biên chế. Trong năm, nếu được Bộ Nội vụ chấp thuận giao bổ sung biên chế công chức cho các đơn vị mới thành lập, UBND TP sẽ tổng hợp xin ý kiến Thường trực HĐND TP và thực hiện giao bổ sung sau.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top