Giữ gìn an ninh trật tự là sứ mệnh lịch sử của lực lượng Công an nhân dân

0 Châu Anh
ANTD.VN - Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Công an, diễn ra hôm nay (26-6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sứ mệnh lịch sử của lực lượng Công an nhân dân. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong 6 tháng đầu năm; đồng thời khẳng định, những kết quả, thành tích, hy sinh của lực lượng CAND đã góp phần đặc biệt quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển.

ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CAND

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có liên quan đến an ninh, lợi ích an ninh quốc gia Việt Nam để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch năm ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp.

ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là sứ mệnh lịch sử của lực lượng CAND, của từng CBCS Công an. Trong mọi tình huống phải chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động, giữ vững ổn định chính trị, không để  bị động, bất ngờ; làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc quốc tế” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu, lực lượng CAND cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với xử lý nghiêm các trường hợp đã kết luận có vi phạm trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp có đủ phẩm chất, trình độ, củng cố ngày càng vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lực lượng CAND

Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật CAND năm 2018, Nghị định số 49 của Chính phủ. Xây dựng Công an các cấp theo đúng tiêu chí: Bộ phải tinh, tỉnh phải mạnh, huyện phải toàn diện, triển khai thực hiện Đề án Công an xã chính quy theo chủ trương “tăng cường cơ sở”, đánh giá đúng thực chất sự chuyển biến về ANTT tại các địa phương thí điểm.

Người đứng đầu Chính phủ cũng gợi mở lực lượng CAND cần chủ động bảo đảm tài chính, hậu cần - kỹ thuật, tiềm lực khoa học công nghệ, nhất là đẩy mạnh khai thác hiệu quả những cơ hội, thuận lợi từ Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, tăng cường các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực ANTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của xã hội, của người dân và doanh nghiệp; đồng thời phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. "Thủ trưởng Công an các cấp cần quan tâm, bảo đảm chế độ, chính sách cán bộ, chiến sỹ và thân nhân, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cán bộ công tác tại vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, môi trường độc hại", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế về ANTT; thúc đẩy hợp tác với các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, khủng bố, xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực thi pháp luật và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top