Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

0 Phương Mai
ANTD.VN - Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

ảnh 1

Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước 

Ngày 3/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944, quê quán Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Từ năm 1963 - 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu tái giữ chức Tổng Bí thư.

ảnh 2

Trung ương Đảng thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 

Tại phiên thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, các Ủy viên Trung ương cơ bản nhất trí với Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ về tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời tập trung phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề, đóng góp ý kiến về phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới. 

Đồng tình với báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tỏ ra băn khoăn đối với mức tăng năng suất lao động của năm 2018.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế phân tích, năng suất lao động tăng là do chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ lĩnh vực nông nghiệp có năng suất lao động thấp sang lĩnh vực công nghiệp dịch vụ có năng suất lao động cao, vẫn còn theo chiều rộng, chưa chuyển sang chiều sâu, vẫn dựa vào chuyển nông nghiệp sang dịch vụ.

Trong nội ngành kinh tế, năng suất lao động chưa được cải thiện, tăng được là nhờ vào cường độ vốn chứ không phải thay đổi về công nghệ; yếu tố năng suất lao động còn hạn chế; sức cạnh tranh của nền kinh tế chậm chuyển biến. Trong điều kiện thị trường lao động chưa phát triển đồng bộ, thiếu lao động có trình độ tay nghề cao, đây là thách thức không nhỏ trong quá trình hội nhập. 

Quan tâm tới vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đề nghị Chính phủ cho tái khởi động chiến lược phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng nói: “Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nêu rõ những đặc trưng của con người Việt Nam. Tuy nhiên, các chiến lược, kế hoạch, lộ trình đưa ra chưa rõ về nội dung này”. 

Đề cập tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận định, năm 2018, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhiều tội phạm mới xuất hiện, trong đó có cả tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Theo Quyền Chủ tịch nước, các cơ quan chức năng thời gian qua đã vào cuộc quyết liệt, xử lý tội phạm tham nhũng rất nghiêm minh. Cùng đó, lượng tin báo tố giác tội phạm của quần chúng liên quan tội phạm này tăng, các vụ việc qua cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện có dấu hiệu vi phạm chuyển cho cơ quan điều tra cũng tăng... cho thấy những dấu hiệu tích cực, làm cơ sở cho các cơ quan đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan tới tham nhũng thực hiện trách nhiệm của mình.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị khi có dấu hiệu của tội tham nhũng như trục lợi, vụ lợi, cần phải xử lý nghiêm minh, công bằng, khách quan.

Liên quan tới tội phạm về ma túy, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, bên cạnh việc tập trung để phòng, chống tội phạm về ma túy, cần phải quan tâm xử lý vấn đề sâu xa, cốt lõi - đó là chăm lo, cải thiện đời sống của người dân.

Cũng tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp để giải quyết 3 vấn đề lớn: đất đai, thủ tục đầu tư và thủ tục giải ngân. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, thời gian qua, thủ tục hành chính đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, các thủ tục giải quyết dự án cho doanh nghiệp còn khó khăn, cần tiếp tục được cải cách, tránh chồng chéo…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top