Giảm số hộ nghèo

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - Lấy dân làm gốc và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, nên trong những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín, Hà Nội được người dân tin tưởng, ủng hộ và thực hiện tốt việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện.

Huyện Thường Tín:

Giảm số hộ nghèo

(ANTĐ) - Lấy dân làm gốc và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, nên trong những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín, Hà Nội được người dân tin tưởng, ủng hộ và thực hiện tốt việc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều dự án xây dựng các cụm, khu công nghiệp được triển khai, xây dựng thu hút được các doanh nghiệp tham gia. Hệ thống các chợ trên địa bàn huyện được xây dựng cải tạo lại cho phù hợp với sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị cao. Đến nay, huyện Thường Tín đã có 83 cụm dân cư, làng, 80 cơ quan và trên 40.000 hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa. Số hộ nghèo trên địa bàn đã giảm...

Hiện tại, Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động chỉnh đốn đảng, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ đảng viên gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt cải cách hành chính, tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tâm, có trách nhiệm phục vụ nhân dân tốt hơn. Duy trì giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top