Gây ô nhiễm hồ Tây phải bồi thường thiệt hại

0 Chính Trung
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý hồ Tây. Theo đó, việc quản lý hồ Tây phải đảm bảo phát triển bền vững phục vụ cho lợi ích cộng đồng; mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý hồ Tây phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành, gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm điều hòa hệ thống thoát nước.

Gây ô nhiễm hồ Tây phải bồi thường thiệt hại

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý hồ Tây. Theo đó, việc quản lý hồ Tây phải đảm bảo phát triển bền vững phục vụ cho lợi ích cộng đồng; mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý hồ Tây phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành, gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm điều hòa hệ thống thoát nước.

UBND TP nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cá nhân xả chất thải, rác thải, phân hữu cơ xuống hồ, lên hè, đường, đường dạo, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ và nơi công cộng. Đồng thời, nghiêm cấm việc xây dựng, lắp đặt các biển quảng cáo tấm lớn trong khu vực quản lý hồ Tây.

Các hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu trong khu vực phải tuân theo Pháp lệnh quảng cáo, quy định của UBND TP và phù hợp với cảnh quan khu vực hồ... Mọi tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường hồ Tây có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top